Πρακτική Άσκηση στο Artion City Boutique Hotel

Το ξενοδοχείο «Artion City Boutique Hotel» που εδρεύει στο κέντρο της πόλης  του Ηρακλείου Κρήτης, προσφέρει  θέσεις  πρακτικής  άσκησης στα 
τμήματα:
– Υποδοχής και κρατήσεων,
– Κουζίνας (παρασκευή πρωινών).

Στοιχεία επικοινωνίας: Μαυρομάτη Αθηνά, 6942678017,