Παράταση προγράμματος επιδότησης πρακτικής άσκησης

Ανακοινώθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ η παράταση του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» (MIS 5131399) το οποίο εντάχθηκε στο νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και χρηματοδοτείται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν:

  • την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
  • τη μη επιδότηση της πρακτικής άσκησης από άλλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (π.χ. από το πρόγραμμα του ΙΝΕ – ΓΣΕΕ)
  • να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για έναρξη της πρακτικής άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Πήγασος (σύστημα διαχείρισης κατάρτισης των ΙΕΚ)
  • η πρακτική άσκηση να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/09/24.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης “Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ” και υποβάλλοντάς την στο ΙΕΚ κατάρτισής τους έως και 29/02/2024.

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης της Πρακτικής Άσκησης

Ημέρες Καριέρας 2023

Το 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου, από κοινού με το ΔΙΕΚ Ρεθύμνου, το Θεματικό ΔΙΕΚ Αχαρνών, το Πειραματικό ΔΙΕΚ Θέρμης, το Δημόσιο ΙΕΚ Τριανδρίας και το Δημόσιο ΙΕΚ Κεφαλληνίας, διοργανώνουν Ημέρες Καριέρας στις 19-20 Ιανουαρίου 2023. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Ακολουθεί το πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να δείτε τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καθορισμός διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γ.Ε.Α.Σ.

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 6879Β’/30-12-2022 με θέμα Καθορισμός των καθηκόντων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανά-
πτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

2η Αναθεωρημένη Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ”

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», αναρτάται η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Η αναθεώρηση αφορά στην παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το Β’ εξάμηνο και ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 2η Αναθεωρημένη Έκδοση Οδηγού Υλοποίησης “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ”

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής για το πλαίσιο της πράξης “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ”

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναρτηθεί η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Δείτε τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής
και τη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399