Ειδικότητες – Εγγραφή

Νέες ειδικότητες στα Ι.Ε.Κ. ξεκινούν συνήθως το φθινοπωρινό εξάμηνο κάθε έτους.

Οι ειδικότητες ανακοινώνονται το καλοκαίρι (συνήθως προς τα μέσα με τέλη Αυγούστου) από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (https://gsvetlly.minedu.gov.gr), και ακολούθως γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους/τις ενδιαφέρομενους/ες (https://diek.it.minedu.gov.gr/) , Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Οι επιτυχόντες ακολούθως εγγράφονται στην Α’ φάση εγγραφών στο Ι.Ε.Κ. που επιλέγονται, είτε αποδεχόμενοι την ειδικότητα που επιλέχθηκαν είτε ζητώντας βελτίωση σε κάποια άλλη (παραπάνω) προτίμησή τους. Ακολούθως ανακοινώνονται νέα αποτελέσματα για τη Β’ φάση εγγραφών, όπου και πάλι οι νέοι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στο Ι.Ε.Κ. που επιλέγονται.

Στις ειδικότητες που ξεκινούν στο Α’ εξάμηνο μπορούν να αιτηθούν και να εγγραφούν όλοι οι απόφοιτοι λυκείου.

Σε συγκεκριμένες ειδικότητες που μπαίνουν στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης, μπορούν να κάνουν αίτηση απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. (ή παλιαότερων τύπων τεχνικών λυκείων) συναφών ειδικοτήτων και να κατατάσσονται απευθείας στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης της ειδικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις (πίνακες αντιστοιχίσης ειδικοτήτων).

Για ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι καταρτιζόμενοι ή απόφοιτοι παλιών ειδικοτήτων και την πιθανότητα κατάταξής τους σε κάποια από τις νέες ειδικότητες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Γραμματεία.