Λειτουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανακοινώθηκε η λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών καθώς και επικαιροποίησης/διόρθωσης της αίτησης τους για τα ήδη ενταγμένα μέλη.

H έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται από Τετάρτη 27/03/2024, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 15/05/2024, ώρα 14:00.

mitrooiek.minedu.gov.gr

Υπενθυμίζουμε ότι μετά την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να γίνεται οριστικοποίηση της αίτησης.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, στο Π.Σ. στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ‘ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (ΦΕΚ 3393Β’/2020) Υ.Α. και την υπ’ αριθμ. K5/124304/06-10-2021 (ΦΕΚ 4622Β’/2021) Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησης τους.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ.&Ν. →

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δήλωση Μαθημάτων 2024A

Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού 2024Α

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.)  και Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση-δήλωση μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2024Α σε Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ. ανά ειδικότητα και μάθημα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία.

Η αίτηση-δήλωση των μαθημάτων θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ. από τη Δευτέρα 26.02.2024 και ώρα 11:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 28.02.2024 και ώρα 21:00 στη σχετική επιλογή του μενού «δήλωση μαθημάτων».

Παρακαλούνται τα μέλη του Μητρώου να συμβουλεύονται τους οδηγούς κατάρτισης των ειδικοτήτων σχετικά με το προσοντολόγιο των εκπαιδευτών πριν τη δήλωση μαθημάτων. Δηλώσεις-αιτήσεις μαθημάτων, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στα προσοντολόγια των εκπαιδευτών των οδηγών κατάρτισης των ειδικοτήτων, δε λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μέλη του Μητρώου Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) και Ε.Σ.Κ.

Δείτε τα δημοσιευμένα Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2024A και Προσόντα Εκπαιδευτών όπου μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα της 2ης Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί, καθώς και τα μαθήματα ανά ειδικότητα όπου αναφέρονται και τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών ανά μάθημα, σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ανάθεση Διδακτικού Έργου σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2024A και Προσόντα Εκπαιδευτών

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα του Εαρινού εξαμήνου 2024A, πριν την έναρξη της διαδικασίας των αναθέσεων μαθημάτων, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους εκπαιδευτές κατά τη δήλωση μαθημάτων.

Στα συνημμένα αρχεία παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί, καθώς και τα μαθήματα ανά ειδικότητα όπου αναφέρονται και τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών ανά μάθημα, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών.

Β’ εξάμηνο

 1. Βοηθός Εργοθεραπείας | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 3. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μηχανικός ΑΠΕ) | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 5. Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών
 7. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών

Δ’ εξάμηνο

 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 2. Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 4. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Κατάρτισης
 5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών

Δείτε τα μαθήματα ανά ειδικότητα και τα προσόντα εκπαιδευτών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους Οδηγούς Σπουδών: Μαθήματα και Προσοντολόγιο Εκπαιδευτών

Το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί κατά τη διαδικασία των αναθέσεων, ωστόσο ανακοινώνεται με επιφύλαξη, καθώς για την εύρυθμη διεξαγωγή της κατάρτισης το ΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, όπου κριθεί απαραίτητο.

Το τελικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με τα στοιχεία των διδασκόντων, θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτές.

Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
• Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
 Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
• Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη

Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr , 
Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr,
 Χάρτης →

Πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δημοσίων ΙΕΚ και ΕΣΚ

Μετά από σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (mitrooiek.minedu.gov.gr) δέχεται νέες αιτήσεις εκπαιδευτών έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται στην πλατφόρμα  με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet και αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε, εδώ, τα μοριοδοτούμενα προσόντα).

Όσοι και όσες εγγραφούν στο Μητρώο θα μπορούν  να αιτηθούν την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για το εαρινό εξάμηνο (Φλεβάρης – Ιούνιος 2024). Στο 2ο Δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου λειτουργούν 13 ειδικότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Για το επερχόμενο εξάμηνο θα χρειαστούν εκπαιδευτές από αρκετές ειδικότητες, όπως

 • Εργοθεραπευτές
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 • Διακοσμητές
 • Μάγειρες
 • Ζαχαροπλάστες
 • Συντηρητές Αρχαιοτήτων
 • Οινολόγοι, Γεωπόνοι με διετή επαγγελματική εμπειρία ή μεταπτυχιακό στην Αμπελουργία – Οινολογία
 • Οικονομολόγοι με ειδίκευση στα Logistics

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε το σύνολο των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο καθώς και τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι εκπαιδευτές που θα κληθούν να τα διδάξουν.

Ωρολόγια Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023Β.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου και θα ακολουθήσουν οι τελικές εξετάσεις. Δείτε το Χρονοδιάγραμμα Εξαμήνου 2023Β

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα.

Α’ εξάμηνο

 1. Βοηθός Εργοθεραπείας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 3. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μηχανικός ΑΠΕ) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 5. Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 7. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Γ’ εξάμηνο

 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 2. Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 4. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων| Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη

Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr ,
Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr,
Χάρτης →