Εργασία στα Stella Hotels

Η δυναμικά αναπτυσσόμενη ξενοδοχειακή αλυσίδα  Stella Hotels Collection
αναζητά για τα ξενοδοχεία του ομίλου στην Κρήτη:

Μάγειρες Ζεστής /κρύας  Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος σχολής Μαγειρικής
 • Εμπειρία σε μαζική εστίαση και σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων
 • Μεθοδικότητα, έμφαση στην καθαριότητα, εστίαση στη λεπτομέρεια
 • Δημιουργικότητα, φαντασία
 • Άριστη ικανότητα συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Σερβιτόρους Α & Β

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος τουριστικής σχολής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
 • Άριστη ικανότητα συνεργασίας, ομαδικό πνεύμα
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
 • Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικές αποδοχές
 • Επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα με μία πρόσφατη
φωτογραφία σας, αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης, στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://stellahotels.gr/career-offering/

Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.