Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+

Δημοσιεύεται η Πρόκληση Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Η πρόσκληση αφορά τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας.