Ωρολόγια Προγράμματα και Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εαρινού Εξαμήνου 2024A

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα όλων των ειδικοτήτων της 2ης Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου για το σύνολο του Εαρινού εξαμήνου 2024Α. Τα μαθήματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν έως την 15η Ιουνίου 2024.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να ελέγχουν συνεχώς το πρόγραμμα καθώς τις αμέσως επόμενες μέρες θα προστίθενται οι αναπληρώσεις των μαθημάτων.

Οι αναπληρώσεις επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα (πράσινο). Το πρόγραμμα κάθε εβδομάδας κατάρτισης παρατίθεται σε ξεχωριστό φύλλο.

Β’ εξάμηνο

 1. Βοηθός Εργοθεραπείας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 3. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 5. Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 7. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |

Δ’ εξάμηνο

 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 2. Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 4. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα |
 5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων| Ωρολόγιο Πρόγραμμα |

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης

Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
• Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
 Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
• Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2η Σ.Α.Ε.Κ. Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη

Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr ,
 Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr,
 Χάρτης →

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Χειμερινού 2023Β

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων του Χειμερινού εξαμήνου 2023Β των ειδικοτήτων του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
Η εξεταστική περίοδος διαρκεί από τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024.
Προσοχή στο χώρο εξέτασης και στην ώρα προσέλεσης κάθε μαθήματος καθώς ενδέχεται να είναι διαφορετικός ανά περίπτωση/μάθημα.

Α’ εξάμηνο

 1. Βοηθός Εργοθεραπείας | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 3. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μηχανικός ΑΠΕ) | Πρόγραμμα Εξετάσεων 
 5. Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 7. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων | Πρόγραμμα Εξετάσεων 
 8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Πρόγραμμα Εξετάσεων

Γ’ εξάμηνο

 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 2. Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Πρόγραμμα Εξετάσεων 
 4. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel) | Πρόγραμμα Εξετάσεων
 5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων| Πρόγραμμα Εξετάσεων 

Επανεξετάσεις

Πρόγραμμα επανεξετάσεων μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων

Καλή Επιτυχία!

Ωρολόγια Προγράμματα Χειμερινού Εξαμήνου 2023Β

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023Β.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, θα διαρκέσουν μέχρι την 27η Ιανουαρίου και θα ακολουθήσουν οι τελικές εξετάσεις. Δείτε το Χρονοδιάγραμμα Εξαμήνου 2023Β

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα.

Α’ εξάμηνο

 1. Βοηθός Εργοθεραπείας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 3. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μηχανικός ΑΠΕ) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 5. Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 7. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Γ’ εξάμηνο

 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 2. Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 4. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
 5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων| Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη

Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr ,
Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr,
Χάρτης →

Ωρολόγια Προγράμματα 2023B και Προσόντα Εκπαιδευτών

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα του Χειμερινού εξαμήνου 2023B, πριν την έναρξη της διαδικασίας των αναθέσεων μαθημάτων, προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους εκπαιδευτές κατά τη δήλωση μαθημάτων.

Στα συνημμένα αρχεία παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί, καθώς και τα μαθήματα ανά ειδικότητα όπου αναφέρονται και τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών ανά μάθημα, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών.

Α’ εξάμηνο

 1. Βοηθός Εργοθεραπείας | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 2. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 3. Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μηχανικός ΑΠΕ) | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 5. Τεχνικός Κηποτεχνικών Εφαρμογών και Έργων Πρασίνου | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 6. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef) | Ωρολόγιο Πρόγραμμα Οδηγός Σπουδών
 7. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 8. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών

Γ’ εξάμηνο

 1. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 2. Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 3. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών
 4. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel) | Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Κατάρτισης
 5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων| Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΟδηγός Σπουδών

Δείτε τα μαθήματα ανά ειδικότητα και τα προσόντα εκπαιδευτών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους Οδηγούς Σπουδών: Μαθήματα και Προσοντολόγιο Εκπαιδευτών

Το πρόγραμμα θα ακολουθηθεί κατά τη διαδικασία των αναθέσεων, ωστόσο ανακοινώνεται με επιφύλαξη, καθώς για την εύρυθμη διεξαγωγή της κατάρτισης το ΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, όπου κριθεί απαραίτητο.

Το τελικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με τα στοιχεία των διδασκόντων, θα αναρτηθεί μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτές.

Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
• Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
 Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
• Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη

Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr , 
Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr,
 Χάρτης →

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Εαρινού 2023A

Ανακοινώνεται το Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2023A των ειδικοτήτων του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
Η εξεταστική περίοδος διαρκεί από την Τρίτη 13 Ιουνίου έως και Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο και την ημερομηνία στον οποίο θα πραγματοποιείται η εξέταση του μαθήματος.

B’ εξάμηνο

Δ’ εξάμηνο